spin

AMAÇ / KAPSAM

btks-web

VIII. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ ve SERGİSİ

Makina Mühendisleri Odasının başlattığı bakım konusundaki bilinçlenme çabaları 2003-2009 yılları arasında Denizli, 2011 yılında Kocaeli, 2013 yılında Sakarya ve son olarak da 2015 yılında Eskişehir`de düzenlenmiş olan Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergi faaliyetleriyle ivme kazanmıştır. Ancak gelinen nokta halen beklentilerin altındadır ve Odamızın yapacağı daha çok çalışma vardır.

Bakım yapılabilirliğin herhangi bir sistemin tasarım aşamasında başladığı varsayımıyla ve mühendislik eğitimi esnasında veya sonrasında bilinçlenmeye yönelik ne tür çalışmalar yapılabileceğinin tartışılmasının gerekli olduğu düşüncesiyle VIII. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisinin ana teması “Bakım İçin Tasarım – Mühendislikte Bakım Eğitimi” olarak belirlenmiştir.

Kongremiz, çağdaş bilgi ve teknolojinin etkin şekilde tartışıldığı bir platform olma niteliğinin yanı sıra Bakım Mühendisliği Meslek Disiplinin gelişmesi ve kurumsallaşması yönündeki çalışmalara da ivme kazandıracaktır. Yeni teknolojiler ve uygulamalar konusunda yurt dışındaki çalışmaların da sunulacağı kongremizin teknolojik yeniliklerin ve çağdaş uygulamaların ülkemize kazandırılması yönünde çok önemli bir etkinlik olacağı inancındayız. Bu ulusal etkinlikte, konusunda uzman herkesin bildiri sunması, bilgi ve deneyimlerini paylaşması, bildirilerin uygulamacı mühendislere referans niteliğinde olması hedeflenmektedir.

28-29-30 Eylül 2017 tarihlerinde Denizli’de gerçekleştirilecek olan ulusal kongre ve sergimizde, konusunda uzman olan kişi ve firmaların, bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşmasını, bildiriler sunmasını hedeflemekteyiz. Sergi boyutunda ise çeşitli sektörlerde ürün ve hizmet veren firmalar ile işletmelerin bakım personellerini, akademisyenleri ve üniversite öğrencileri buluşturmayı amaçlamaktayız.

KONGRE PROGRAMI

KONGRE KATILIM FORMU

Kongre Katılım Formu

BİLDİRİ KONULARI

Bakım için tasarım
Bakım Mühendisliği Eğitimi
Modern Bakım Yöntemleri ve Uygulamaları
Arıza Teşhis Yöntemleri
Binalarda ve Asansörlerde  Bakım Uygulamaları
Hidrolik – Pnömatik Sistemlerde Bakım Uygulamaları
Bakım-Ekonomi İlişkisi
Bakım-İş Güvenliği İlişkisi
Kestirimci Bakım Yöntemleri ve Uygulamaları
Güvenilirlik Esaslı Bakım
Toplam Üretken Bakım – TPM
5S Uygulamaları
Kaizen Uygulamaları
Bakımda Yağ Seçimi ve Önemi
Basınçlı Su Sistemlerinde Bakım ve Uygulamaları
Bakım Mühendislerinin Sorunları

KONGRE PLATFORMLARI

Paneller
Seminerler
Kurslar
Atölye Çalışmaları

BİLDİRİ ÖZETLERİ

Bildiri özetleri 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde A4 ebadındaki kağıda Microsoft Office Word programı kullanarak 12 punto Times New Roman Tur fontu ile yazılarak gönderilmelidir. Bildiri özetinde bildiri tam başlığının altında yazarların unvanları ile birlikte ad ve soyadları, iletişim adresleri, e-mail bilgileri yer almalıdır.
Bildiri özetleri 10.04.2017 tarihine kadar etkinlik iletişim adresine (bakimkongresi@mmo.org.tr) gönderilmelidir. Gönderilen özetlerin içeriği kongre kurulları tarafından ön incelemeden geçirildikten sonra kongreye uygun olup olmadığı belirlenecek ve 30.04.2017 tarihinde web sayfamızdan ilan edilecektir.

Özetleri kongre kapsamına uygun bulunan bildirilerin tam metinlerinin 10.07.2017 tarihine kadar kongre sekretaryasına ulaştırılması gerekmektedir. Kongre kapsamında sunulması uygun görülen bildiriler 30.07.2017 tarihinde ilan edilecektir.

Kongre Danışmanlar Kurulunun değerlendirmeleri sonucunda kongrede sunulması uygun görülen bildiriler kongre “Bildiriler Kitabı”nda basılacaktır. Bununla birlikte yazarlarından talep gelmesi durumunda kongre sekretaryasına gönderilen bildiri tam metinleri Odamıza ait hakemli ulusal süreli yayınlardan olan ve Tübitak ULAKBİM’de taranan Mühendis ve Makina, Tesisat Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dergilerinin değerlendirme kriterlerine tam bir uyumluluk içinde ilgili dergilerin hakemleri tarafından değerlendirilecek, uygun görülenler kongre sonrası bu dergilerinden birinde makale olarak basılacaktır.

Bildiri tam metinleri gönderme kuralları için tıklayınız.

Güncelleme: Kongre Sekretaryasına gelen talepler doğrultusunda bildiri özeti son gönderme tarihi 31.05.2017 olarak değiştirilmiştir.

KONGRE SEKRETERİ

Prof.Dr. Cemal MERAN
Z. Göksel PARLAR

KONGRE ANA SPONSORU

 

Destekleyen KURULUŞLAR

Delege Katılım Formu

registing

Delegeler; bildiri oturumları, öğle yemekleri, kongre çantası, kongre dijital yayınından yararlanır. Ücretlere KDV dahildir.
Bir kuruluştan 3 ve daha fazla kişi katılması durumunda delege katılım ücretinden %25 indirim uygulanır.
Not: Kongrenin izlenmesi ücretsizdir. (Öğle yemekleri, kongre çantası, dijital yayın hariç)

GÜNCEL HABERLER

VIII. BTKS ANA SPONSORUNU ZİYARET ETTİK

28-30 Eylül 2017 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek olan VIII. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi Ana Sponsoru Vestel firmasını ziyaret ettik.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNÜ ZİYARET ETTİK.

Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin BAĞ’ ı makamında ziyaret etti. 28-30 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacak olan BTKS çalışmaları hakkında kongre Sekreteri Prof.Dr. Cemal MERAN tarafından bilgi verildi.

BTKS VIII için Kurul Üyeleri Firmalarında Ziyaret Edildi.

BTKS VIII için Kurul Üyelerimizi firmalarında ziyaret etmeye devam ediyoruz. Btks Danışmanlar kurulu üyesi İsmail Hakkı Gerelioğu beyin işyeri Germetal ‘e Danışmanlar kurulu üyelerimiz ile işyeri ziyareti yaptık. Btks Danışmanlar kurulu üyesi üyemiz Hilmi Konyalıoğlu beyin işyeri Konmak ‘a Danışmanlar kurulu üyelerimiz

KONAKLAMA

Etkinlik Lokasyonu

VIII. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi
Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi

bakimkongresi@mmo.org.tr

Tel: 0 258 263 36 38
Faks: 0 258 263 88 36

Yönlendirme Al
© 2017 TMMOB Makina Mühendisleri Odası